Onderhoudsplanning en conditiemeting - ook het CIB informeert haar leden over het belang ervan.

Dat ook het CIB het belang van conditiemeting en meerjarenonderhoudsplanning begrijpt wordt duidelijk door het artikel dat zij wijdden aan dit topic in hun laatste nieuwsbrief.

Lees mee hoe het CIB haar leden informeert over het topic!

http://www.cibweb.be/partnernieuws/een-btv-conditiemeting-een-zicht-op-de-toekomst